زنگ زدم یه جا برای كار...
بهم میگه 15 روز كار ،15 روز استراحت،
ماهی 600 تومن!!
.
.
.
.
.
.
بهش گفتم نمیشه اون 15 روز رو هم نیام ماهی 300 تومن؟؟؟

هیچی دیگه یكم فحش های جدید ازش یاد گرفتم.(crazy)

 

*******************

 


دختره میره كله پزی، فروشنده میگه: چشم بذارم؟


.
.
دختره میگه: آخه من تو این یه ذره مغازه كجا قایم شم؟
فروشنده تشنج كرده یه پا و یه دستش فلج شده
كله گوسفنده هم زنده شد و فرار كرد...!!!

 

*******************


نمیدونم چرا هر وقت میخوام درِ پورشه امو باز كنم